Vragen? 06-52450617

Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden vermeld. Deze zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben met betrekking op onze website of artikelen, stuur dan een e-mail naar moniek@omameijelbreit.nl

Algemeen 
De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Wanneer je een bestelling plaatst, geeft je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Op alle overeenkomsten gesloten met Stichting Oma Meijel Breit is het Nederlands Recht van toepassing.

Prijs 
Alle prijzen zijn in euro’s vermeld, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Na een bestelling ontvang je een factuur per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door vooruitbetaling via overboeking. De betaling zal binnen 7 dagen na bestelling worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van Oma Meijel Breit tot de betaling is voldaan. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen. Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan je worden meegedeeld. Dit geldt ook voor artikelen die niet meer leverbaar zijn.

Verzendkosten
•    Voor binnenlandse bestellingen die door de brievenbus variëren de verzend/verpakkosten van € 2,34 – € 3,95.
•    Voor pakketpost (bestellingen die niet door de brievenbus passen) binnen Nederland brengen wij € 6,75 in rekening.
•    Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via moniek@omameijelbreit.nl.
Stichting Oma Meijel Breit is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden artikelen. De bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt. Echter, verzenden en retourneren is in alle gevallen voor risico van de koper.

Annulering 
Je hebt de mogelijkheid de bestelling binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling te annuleren, zonder extra kosten. Als je de geannuleerde bestelling reeds betaald hebt, ontvang je het betaalde bedrag terug.

Retouren
Stichting Oma Meijel Breit doet er alles aan om je een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door jou te worden aanvaard. Het zijn immers handgemaakte producten. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan jouw verwachtingen voldoen, dan vragen wij je binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan moniek@omameijelbreit.nl. Indien binnen deze termijn door Stichting Oma Meijel Breit geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt zij geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Stichting Oma Meijel Breit te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:
a) de verpakking van het product onbeschadigd is.
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is,
c) je niet zelf hebt getracht het gebrek te herstellen,
d) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd.
e) je vooraf schriftelijk aan Stichting Oma Meijel Breit hebt laten weten dat je een bestelling retour wil zenden. Vooraf dient Stichting Oma Meijel Breit hier toestemming voor te geven. De kosten voor retourzendingen komen voor jouw rekening.

Stichitng Oma Meijel Breit zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op je bankrekening terugstorten. Of het geretourneerde product wordt kosteloos omgeruild voor een evenredig product.
Stichting Oma Meijel Breit behoudt het recht om retouren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Stichting Oma Meijel Breit of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Stichting Oma Meijel Breit schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Stichting Oma Meijel Breit de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal Stichting Oma Meijel Breit het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren/storneren.

Persoonsgegevens 
Je persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Stichting Oma Meijel Breit opgeslagen om de bestelling verwerken. Daarnaast kan Stichting Oma Meijel Breit gebruik maken van  jouw gegevens voor interne marketing doeleinden, zoals bijvoorbeeld van het versturen van mailings. Uiteraard hanteert Stichting Oma Meijel Breit bij het gebruik van je persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

Aansprakelijkheid 
Iedere aansprakelijkheid van Stichting Oma Meijel Breit en de producten van Stichting Oma Meijel Breit voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingsrecht 
Stichting Oma Meijel breit behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Stichting Oma Meijel breit.