Vragen? 06-52450617

Stichting Oma Meijel Breit is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. Conform de transparantievoorwaarden van ANBI hier een overzicht van onze gegevens:

Stichting Oma Meijel Breit

KvK nummer: 70316600
BTW nummer: NL 8582.56.861.B01
Rekeningnummer: NL32 RABO 0167 7729 10
Adresgegevens:
Plantsoen 26
5384 EV Heesch
info@omameijelbreit.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Voorzitter:                    Erik Derijks
Penningmeester:        Miranda Hoekstra
Secretaris:                    Dorette Ploegmakers

Doelstelling
Stichting Oma Meijel Breit heeft als doelstelling:
De eenzaamheid onder ouderen bestrijden door het bieden van een zinvolle dagbesteding door ondermeer babyslofjes te breien en het bijwonen van breicafés. De slofjes worden onder andere aangeboden aan het geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht.
Stichting Oma Meijel Breit heeft geen winstoogmerk. Inkomsten zullen gebruikt worden om nieuwe materialen te kopen, breicafés te organiseren, en mogelijk nog meer kinderziekenhuizen te voorzien van babyslofjes.

Beleidsplan
Onze plannen voor de toekomst en de financiële verantwoording zijn te lezen in ons beleidsplan 2018-2020.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning, anders dan een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst. De algemene dagelijkse leiding wordt gevoerd door de Algemeen Directeur. Deze ontvangt een vergoeding op basis van de geldende freelance overeenkomst.